ประชาสัมพันธ์

ประกาศฐานทัพเรือกรุงเทพ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศฐานทัพเรือกรุงเทพ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

** หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์  02-4753054 และ 02-4755292 **
ประกาศฐานทัพเรือกรุงเทพ เรื่อง ผลการคัดเลือกภาควิชาการของบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศฐานทัพเรือกรุงเทพ เรื่อง ผลการคัดเลือกภาควิชาการของบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2561
หมายเหตุ  "ผู้สมัครที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถมารายงานตัวลงทะเบียนสอบภาคความถนัดทางดนตรี ในวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2561 ตามที่กำหนดได้ 
สามารถขอเลื่อนวันรายงานตัวได้ ภายในวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 
ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.00 น. 
ที่หมายเลข 089-944-4555  เรือเอกหญิง อรวรรณ ผุลละสิริ"
ระเบียบการรับสมัคร นักเรียนดุริยางค์ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระเบียบการรับสมัคร นักเรียนดุริยางค์ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศฐานทัพเรือกรุงเทพ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศฐานทัพเรือกรุงเทพ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑